Zameranie - HKL Bratislava - Hokejový klub Bratislava

Prejsť na obsah
Zameranie a ciele klubu

Základy športovej prípravy detí pre ľadový hokej

Cieľom klubu HKL Bratislava je príprava detí v kategóriach predprípravka, prípravka, mladší žiaci a starší žiaci. V tréningovom procese sa zameriavame hlavne na techniku korčulovania, vedenie puku, prihrávku, streľbu a základné herné činnosti primerané veku a schopnostiam malých hokejistov. Hlavnou zásadou pri vedení tréningu je názornosť a individuálny prístup, ktorý je zabezpečený dostatočným počtom trénerov na ľade a rozdelením detí do skupín podľa veku, fyzickej zdatnosti a pohybovej vyspelosti. Špeciálna príprava je samozrejme doplnená aj všeobecnou pohybovou prípravou v telocvični, kde sa deti venujú predovšetkým pohybovým a loptovým hrám v spojení so základnou gymnastickou prípravou. Chlapci v jednotlivých kategóriach sa zúčastňujú zápasov v súťažiach ZSZĽH, SZĽH, EMHL a turnajov.


Odbornosť a skúsenosti

Zárukou vysokej praktickej a odbornej úrovňe je aj fakt, že v klube pôsobia tréneri s bohatými skúsenosťami s najmladšou vekovou kategóriou malých hokejistov. Správnosť a efektívnosť tréningovej metodiky, ktorá je zameraná na opakovanie a zdokonaľovanie pohybovo - koordinačných schopností malých hokejistov, bola overená dlhoročnými skúsenosťami a výsledkami trénerskej praxe Ing.B.Guryču doma aj v zahraničí. Po rokoch praxe prebral trénerskú taktovku syn Roman Guryča, ktorý pokračuje v úspešnom trénerskom pôsobení svojho slávneho otca. Klub si vychováva trénerskú základňu zo študentov Fakulty telesnej výchovy a športu UK, ktorí v našom klube vykonávajú odbornú prax.

Výsledky našej práce

Počas jedenástich sezón sme vychovali desiatky chlapcov, ktorí úspešne napredujú v hokejových kluboch a svojimi športovými výkonmi šíria dobré meno našej hokejovej školy. Niektorí chlapci sa už prepracovali až do mládežníckych reprezentačných výberov. Odmenou pre nás nie sú iba kvalitné športové výkony, ale predovšetkým vybudovanie kladného vzťahu detí k pohybu a športu. Vysokú kvalitu našej práce potvrdzuje aj fakt, že v našej škole začínali aj deti zvučných hokejových mien ako napríklad Pašek, Jaško, Lipiansky, Jendek alebo Srdínko. Hokejový klub HKL Bratislava chce v plnej miere nadviazať na úspechy a kvalitnú tréningovú činnosť uplynulích rokov.  

Cieľe klubu

Hlavným cieľom hokejového klubu HKL Bratislava, je spoločnými silami v spolupráci s trénermi a rodičmi vytvoriť podmienky pre úspešné športové napredovanie detí. Dôraz bude kladený aj na osobnostný rozvoj detí a budovanie záujmu o šport v duchu fair-play.Klub bude postavený na vzájomnej komunikácii medzi vedením klubu, trénermi a rodičmi v záujme vytvorenia vzájomnej dôvery, ktorá je nevyhnutná pre úspešné fungovanie klubu a dosiahnutie vytýčených cieľov.
9. 11. 2022
All rights reserved. Copyright HKL Bratislava 2020/2021. Aktualizované
Návrat na obsah