Starší žiaci 7-8 - HKL Bratislava - Hokejový klub Bratislava

Prejsť na obsah
Starší žiaci 7T (SŽ7)

V kategórii starší žiaci 7 sa venujeme predovšetkým príprave chlapcov vo veku šiestakov a siedmakov. Týždenný tréningový mikrocyklus je tvorený špeciálnou prípravou na ľade v rozsahu 3xTJ a 2xTJ na suchu. Tréningový proces je vhodný pre chlapcov, ktorí majú zvládnuté základné herné činnosti ako je korčuľovanie, vedenie puku, prihrávka, streľba a majú osvojené základné herné kombinácie. Chlapci sú taktiež vedený k správnej životospráve, disciplíne a rešpektovaniu autority trénera, kolektívnemu cíteniu, a ponímania športu v duchu fair-play. Počas sezóny hrajú naši chlapci 1. ligu Starších žiakov SZĽH a zúčastňujú sa na turnajoch a prípravných zápasoch.

Obsahom a cieľom tréningu je zdokonaľovanie techniky korčuľovania, korčuliarskej obratnosťi, práca s hokejkou, vedenie puku, prihrávky, kľučky, streľba a podobne. Tréningy sú zamerané aj na nácvik a zdokonaľovanie základných herných kombinácií 1-1, 2-0, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 ako aj na útočné a obranné činnosti jednotlivca a základy hernej súčinnosťi pri zakladaní útoku, obrannej hre ako aj hry v presilovke a oslabení. Kladieme dôraz na zvyšovanie náročnosti, objemu a kvality tréningového procesu, z cieľom o dosiahnutie individuálneho napredovania hráčov. Intenzívne sa venujeme aj špeciálnemu tréningu brankárov. Na suchých tréningoch kladieme dôraz na rozvoj všeobecných pohybových schopností, z dôrazom na obratnosť, výbušnosť, rýchlosť, silu a základy správneho posilňovania, vytrvalosť, základnú gymnastiku, kompenzačné cvičenia a loptové hry.
Rozpis tréningov
Poplatky
Bankové spojenie
Číslo účtu: SK3209000000005072933654 / SLSP a.s.
26. 11. 2021
All rights reserved. Copyright HKL Bratislava 2020/2021. Aktualizované
Návrat na obsah