Prípravka 3-4 - HKL Bratislava - Hokejový klub Bratislava

Prejsť na obsah
Prípravka - kategória 3-4T (HP)


V kategórii prípravka
sa venujeme predovšetkým príprave detí vo veku od 8 do 10 rokov. Tréningový program je tvorený špeciálnou prípravou na ľade v rozsahu 3h týždenne. Tréningový proces je vhodný pre deti ktoré sa venujú hokeju a majú záujem o zdokonaľovanie sa v individuálnych činnostiach. Počas sezóny sa naša prípravka zúčastňuje zápasov SZĽH a rôznych turnajov.

Obsahom a cieľom tréningu na ľade je osvojenie a zdokonaľovanie techniky korčuľovania, stability na korčuliach, obratnosťi, samostatné ovládanie korčulovania do predu a vzad, prekladanie dopredu a doazdu, jazda s hokejkou, vedenie puku, prihrávky, kľučky, streľba a podobne. Deti v tejto kategórii získavajú prvé zápasové skúsenosti v súťažiach pre minihokej. Pri tejto vekovej kategórii kladieme dôraz na názornosť a vedenie tréningu hravou formou. Intenzívne sa venujeme aj tréningu brankárov. Na suchých tréningoch kladieme dôraz na rozvoj všeobecných pohybových schopností detí, z dôrazom na obratnosť, orientáciu, koordináciu, gymnastiku a kolektívne hry.  Dôraz kladieme aj na výchovu k správnej životospráve a vnímaniu športu v duchu fair-play. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku, pohybovej zdatnosti a taktiež schopnosti začleniť sa do tréningového procesu. Každá skupina má svojho trénera a počet detí v skupine je obvykle 10.

Rozpis tréningov
Poplatky
Bankové spojenie
Číslo účtu: SK3209000000005072933654 / SLSP a.s.
9. 11. 2022
All rights reserved. Copyright HKL Bratislava 2020/2021. Aktualizované
Návrat na obsah