Mladší žiaci 5-6 - HKL Bratislava - Hokejový klub Bratislava

Prejsť na obsah

Mladší žiaci  5-6T (MŽ6)


V kategórii mladší žiaci sa venujeme predovšetkým príprave detí vo veku piatakov a šiestakov. Týždenný tréningový program je tvorený špeciálnou prípravou v rozsahu 3xTJ na ľade a 2xTJ suchý tréning. Tréningový proces je vhodný pre deti ktoré sa už dlhšie venujú hokeju a majú zvládnuté základné činnosti ako je korčuľovanie, vedenie puku, prihrávka a streľba. Deti sú taktiež vedené k správnej životospráve, disciplíne a rešpektovaniu autority trénera, kolektívnemu cíteniu, a ponímania športu v duchu fair-play. Počas sezóny hrajú naši chlapci 1. ligu Mladších žiakov SZĽH a zúčatňujú sa na turnajoch a prípravných zápasoch.
Obsahom a cieľom tréningu na ľade je zdokonaľovanie techniky korčuľovania, stability na korčuliach, korčuliarskej obratnosťi, prekladanie dopredu a dozadu, práca s hokejkou, vedenie puku, prihrávky, kľučky, streľba a podobne. Tréningy sú zamerané aj nácvik a zdokonaľovanie základných herných kombinácií 1-1, 2-0, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 ako aj na útočné a obranné činnosti jednotlivca pri hre na celé ihrisko. Pri tejto vekovej kategórii kladieme dôraz na názornosť a vedenie tréningu hravou formou pri zachovaní náročnosti tréningového procesu, z cieľom o individuálne napredovanie hráčov. Intenzívne sa venujeme aj tréningu brankárov. Na suchých tréningoch kladieme dôraz na rozvoj všeobecných pohybových schopností detí, z dôrazom na obratnosť, rýchlosť, orientáciu, pohybovú koordináciu, gymnastiku a kolektívne hry.

Rozpis tréningov
Poplatky
Bankové spojenie
Číslo účtu:
SK3209000000005072933654 / SLSP a.s.
26. 11. 2021
All rights reserved. Copyright HKL Bratislava 2020/2021. Aktualizované
Návrat na obsah