Letné campy 2020 - HKL Bratislava - Hokejový klub Bratislava

Prejsť na obsah

Letné hokejové campy 2020

Termíny konania:


Prípravka/Predprípravka: 17.8. - 22.8.2020

(ročník 2011, 2012, 2013)
Všeobecný hokejový camp zameraný na rozvoj herných činností jednotlivca.

Tréningový obsah a zameranie campov.


Tréningový camp Predprípravka / Prípravka je zameraný predovšetkým na nácvik a zdokonaľovanie techniky korčulovania, vedenia puku, prihrávky, streľby a na jednoduché útočné a obranné činnosti jednotlivca.


Tréningový program Mladší žiaci 5/6 je zameraný na všeobecnú kondičnú prípravu, rozvíjanie korčuľovania a zdokonaľovanie herných činností jednotlivca. Nácvik obranných a útočných činností jednotlivca a nácvik základných herných kombinácií. Tréning bude zameraný aj na herné činnosti pri hre na malých priestoroch, ale aj pri hre na celé hrisko. Tréningy na suchu budú zamerané na všetky zložky kondičnej prípravy, rozvoj obratnosťi a rôzne hry. Súčasťou tréningového programu bude praktická aj teoretická časť.


Brankári - majú zvýhodnenú cenu a v rámci campu budú mať zabezpečený aj špecializovaný tréning pre rozvoj svojich brankárskych zručností.


Hlavnou zásadou pri vedení tréningu je názornosť a individuálny prístup, ktorý je zabezpečený dostatočným počtom kvalifikovaných trénerov. Efektívnosť tréningovej metodiky, ktorá je zameraná na opakovanie a zdokonaľovanie pohybovo - koordinačných schopností mladých hokejistov, je overená dlhoročnými skúsenosťami a bohatou praxou.


Tréning na ľade 2x 60min
- je organizovaný skupinovou formou tak, že deti sú rozdelené do skupín podľa veku, fyzickej zdatnosti a pohybovej vyspelosti. Každá skupina má svojho trénera. Pri vedení tréningu kladieme dôraz predovšetkým na individuálny prístup a názornosť. Náplň, náročnosť, forma a organizácia tréningu je prispôsobená vekovej kategórii.

Všeobecná príprava ( suchý tréning) 90min  - tréning na "suchu" je zameraný podľa vekovej kategórie predovšetkým na loptové hry, obratnosť, základy gymnastiky, posilňovanie a všeobecnú telesnú prípravu. Tréningy sú realizované v na ihrisku, ktoré je v areáli zimného štadiónu, alebo na ihrisku pri základnej škole v Lamači. Náplň, náročnosť, forma a organizácia tréningu je prispôsobená vekovej kategórii.


Stravovanie - Stravovanie (obed) je zabezpečený v reštaurácii v blízkosti zimného štadióna. Pre deti je pripravená kvalitná vyvážená strava a celodenný pitný režim. V stravnej jednotke je zahrnutá desiata, obed a olovrant. V rámci desiaty a olovrantu deti dostanú rôzne druhy ovocia a sladkosti.

Cena za účasť na campe

Jednotná cena pre všetky kategórie - hráč: 195,- EUR

Brankár: 100,- EUR
V cene hokejového campu sú zahrnuté: tréningy na ľade a na suchu, kvalitná strava (desiata, obed, olovrant),
pitný režim a opatrovateľský dohľad počas celého campu. Úrazové poistenie nie je zahrnuté v cene!

Účasť na campe bude hradená ako mimoriadny členský príspevok za mesiac August.

17. 9. 2020
All rights reserved. Copyright HKL Bratislava 2020/2021. Aktualizované
Návrat na obsah