Starší žiaci 7-8T - HKL Bratislava - Hokejový klub Bratislava

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Hokej mládež

Starší žiaci  7-8T


V kategórii starší žiaci
sa venujeme predovšetkým príprave detí vo veku siedmakov a ôsmakov. Tréningový program je tvorený špeciálnou prípravou na ľade v rozsahu 4h týždenne a 2,5h tréning v telocvični a na suchu. Tréningový proces je vhodný pre deti ktoré sa venujú hokeju a majú zvládnuté základné herné činnosti ako je korčuľovanie, vedenie puku, prihrávka, streľba a majú osvojené základné herné kombinácie. Chlapci sú taktiež vedený k správnej životospráve, disciplíne a rešpektovaniu autority trénera, kolektívnemu cíteniu, a ponímania športu v duchu fair-play. Počas sezóny hrajú naši starší žiaci 1. ligu  SZĽH pre siedmakov a ôsmakov a zúčastňujú sa na turnajoch.

Obsahom a cieľom tréningu je zdokonaľovanie techniky korčuľovania, stability na korčuliach, korčuliarskej obratnosťi, prekladanie dopredu a dozadu, práca s hokejkou, vedenie puku, prihrávky, kľučky, streľba a podobne. Tréningy sú zamerané aj na nácvik a zdokonaľovanie základných herných kombinácií 1-1, 2-0, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 ako aj na útočné a obranné činnosti jednotlivca a hernú súčinnosť. Kladieme dôraz na zvyšovanie náročnosti, objemu a kvality tréningového procesu, z cieľom o dosiahnutie individuálneho napredovania hráčov. Intenzívne sa venujeme aj špeciálnemu tréningu brankárov. Na suchých tréningoch kladieme dôraz na rozvoj všeobecných pohybových schopností, z dôrazom na obratnosť, výbušnosť, rýchlosť, silu a základy správneho posilňovania, vytrvalosť, základnú gymnastiku a kolektívne hry.

Prihláška na stiahnujtie PDF
Online prihláška

Rozpis tréningov Starší žiaci

Tréning:
Podľa rozpisu


Poplatky platné od 1.9.2018

Členský príspevok September - Jún
Mesačný členský príspevok: 90,- EUR
Štartovné na zápasy
Ligové zápasy podľa smernice klubu

Turnaje podľa rozpočtu
Bankové spojenie
Číslo účtu: SLSP a.s.
IBAN: SK3209000000005072933654

 
10. 3. 2019
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky