Camp August 2017 - HKL Bratislava - Hokejový klub Bratislava

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Prihlášky > Prihlášky na stiahnutie
Prípravka - prihláška na hokejový camp, 14.8. - 19.8.2017

Po kliknutí na obrázok sa automaticky otvorí prihláška. V prípade  záujmu vytlačte, vyplňte a pošlite prihlášku mailom, alebo poštou na adresu Hokejový klub Bratislava o.z., Pluhová 34, 83103 Bratislava. Platbu je možné realizovať v hotovosti alebo na účet SLSP: SK3209000000005072933654  najneskôr do 15.7.2017. Ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia dieťaťa (napr. 01012008) a do poznámky meno.


Prihláška bude zaradená do zoznamu účastníkov až po obdržaní platby.





Žiaci - prihláška na hokejový camp, 21.8. - 26.8.2017

Po kliknutí na obrázok sa automaticky otvorí prihláška. V prípade  záujmu vytlačte, vyplňte a pošlite prihlášku mailom, alebo poštou na adresu Hokejový klub Bratislava o.z., Pluhová 34, 83103 Bratislava. Platbu je možné realizovať v hotovosti alebo na účet SLSP: SK3209000000005072933654  najneskôr do 15.7.2017. Ako variabilný symbol uveďte dátum narodenia dieťaťa (napr. 01012008) a do poznámky meno.


Prihláška bude zaradená do zoznamu účastníkov až po obdržaní platby.



 


 
8. 1. 2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky