Mladší žiaci 5-6T info - HKL Bratislava - Hokejový klub Bratislava

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Hokej mládež > Mladší žiaci 5-6T

Mladší žiaci  5-6T


V kategórii mladší žiaci
sa venujeme predovšetkým príprave detí vo veku piatakov a šiestakov. Tréningový program je tvorený špeciálnou prípravou na ľade v rozsahu 3,5h týždenne a 1,5h tréning v telocvični. Tréningový proces je vhodný pre deti ktoré sa venujú hokeju a majú zvládnuté základné herné činnosti ako je korčuľovanie, vedenie puku, prihrávka a streľba. Deti sú taktiež vedené k správnej životospráve, disciplíne a rešpektovaniu autority trénera, kolektívnemu cíteniu, a ponímania športu v duchu fair-play. Počas sezóny sa naša prípravka zúčastňuje celoslovenskej súťaže SZĽH pre piatakov, celoslovenskej súťaži Orange Cup pre štvrtákov a turnajov.

Obsahom a cieľom tréningu na ľade je zdokonaľovanie techniky korčuľovania, stability na korčuliach, korčuliarskej obratnosťi, prekladanie dopredu a dozadu, práca s hokejkou, vedenie puku, prihrávky, kľučky, streľba a podobne. Tréningy sú zamerané aj nácvik a zdokonaľovanie základných herných kombinácií 1-1, 2-0, 2-1, 2-2, 3-1, 3-2 ako aj na útočné a obranné činnosti jednotlivca pri hre na celé ihrisko. Pri tejto vekovej kategórii kladieme dôraz na názornosť a vedenie tréningu hravou formou pri zachovaní náročnosti tréningového procesu, z cieľom o individuálne napredovanie hráčov. Intenzívne sa venujeme aj tréningu brankárov. Na suchých tréningoch kladieme dôraz na rozvoj všeobecných pohybových schopností detí, z dôrazom na obratnosť, rýchlosť, orientáciu, pohybovú koordináciu, gymnastiku a kolektívne hry.

Prihláška na stiahnujtie PDF
Online prihláška

Rozpis tréningov Mladší žiaci

Tréning:
Podľa aktuálneho rozpisu

(Ice Arena Lamač Bratislava)

Poplatky platné od 1.9.2017

Členský príspevok September - Jún
Mesačný členský príspevok: 90,- EUR
Štartovné na zápasy a turnaje
10,- EUR/ ligový zápas

Turnaje podľa rozpočtu
Bankové spojenie
Číslo účtu: SLSP a.s.
IBAN: SK3209000000005072933654

 
21. 3. 2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky