Letné campy 2018 - HKL Bratislava - Hokejový klub Bratislava

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Hokej mládež

Letné hokejové campy 2018, ICE ARENA Lamač
Tento rok organizujeme 3 campy samostatne pre jednotlivé kategórie.


Termíny konania:
Prípravka/Predprípravka: 30.7. - 4.8.2018 (ročník 2009, 2010, 2011)
Všeobecný hokejový camp zameraný na rozvoj herných činností jednotlivca.

Mladší žiaci: 13.8. - 18.8.2018 (ročník 2007, 2008, 2009 pokročilý)

Prípravný camp pre hráčov ktorí sa uchádzajú o miesto v teame Mladších žiakov v sezóne 2018/2019

Starší žiaci: 20.8. - 25.8.2018 (ročník 2004, 2005, 2006)

Prípravný camp pre hráčov ktorí sa uchádzajú o miesto v teame Starších žiakov v sezóne 2018/2019


Pozor! Počet hráčov je obmedzený na 24 korčuliarov + brankári.


Hokejový klub HKL Bratislava organizuje denné hokejové campy pre kategóriu prípravka, mladší žiaci a starší žiaci. Pre jednotlivé kategórie je pripravený komplexný tréningový program špeciálnej a všestrannej prípravy. Ideálne podmienky poskytuje nová tréningová hala v spojení so stravovaním v blízkosti ZŠ. Náplňou denného tréningového programu je 2 x 1h tréning na ľade a 1,5h všeobecná kondičná a pohybová príprava v telocvični prípadne na ihrisku. Deti majú zabezpečenú, kvalitnú stravu, pitný režim a celodennú starostlivosť pod dozorom trénerov.

Tréningový obsah a zameranie campov -
Obsah tréningov je pre každú vekovú kategóriu špecifický.

V prípravke sa orientujeme predovšetkým na nácvik a zdokonaľovanie techniky korčulovania, vedenia puku, prihrávky, streľby a na jednoduché útočné a obranné činnosti jednotlivca.

Tréningy mladších žiakov sú zamerané na zdokonaľovanie techniky korčulovania, vedenia puku, prihrávky a streľby. Rozvíjanie základných útočných a obranných činností jednotlivca a základných herných kombinácií. Súčasťou tréningového programu je praktická aj teoretická časť.

Tréningový program Starších žiakov je zameraný na zdokonaľovanie techniky korčulovania, vedenia puku, prihrávky a streľby. Rozvíjanie a zdokonaľovanie útočných a obranných činností jednotlivca, osvojovanie herných kombinácií a základy hernej súčinnosti v útočných a obranných činnostiach hráčov. Súčasťou tréningového programu je praktická aj teoretická časť.


Hlavnou zásadou pri vedení tréningu je názornosť a individuálny prístup, ktorý je zabezpečený dostatočným počtom kvalifikovaných trénerov.

Efektívnosť tréningovej metodiky, ktorá je zameraná na opakovanie a zdokonaľovanie pohybovo - koordinačných schopností mladých hokejistov, je overená dlhoročnými skúsenosťami a bohatou praxou.


Tréning na ľade
- je organizovaný skupinovou formou tak, že deti sú rozdelené do skupín podľa veku, fyzickej zdatnosti a pohybovej vyspelosti. Každá skupina má svojho trénera. Pri vedení tréningu kladieme dôraz predovšetkým na individuálny prístup a názornosť. Náplň, náročnosť, forma a organizácia tréningu je prispôsobená každej vekovej kategórii v objeme 2x60 min.

Všeobecná príprava  - tréning na "suchu" je zameraný podľa vekovej kategórie predovšetkým na loptové hry, obratnosť, základy gymnastiky, posilňovanie a všeobecnú telesnú prípravu. Tréningy sú realizované v telocvični, ktorá je v blízkosti zimného štadiónu a na ihrisku v objeme 90 min.

Stravovanie - Stravovanie je zabezpečené  v reštaurácii v blízkosti zimného štadióna. Pre deti je pripravená kvalitná vyvážená strava a celodenný pitný režim. V stravnej jednotke je zahrnutá desiata, obed a olovrant. Sladkosti a ovocie sú zahrnuté v stravnej jednotke.


Prihláška Online formulár

Prihlášky (PDF) na vytlačenie

Cena

Jednotná cena pre všetky kategórie: 195,- EUR

Brankári: 100,- EUR
V cene hokejového campu sú zahrnuté: tréningy na ľade a na suchu, kvalitná strava (desiata, obed, olovrant),
pitný režim a opatrovateľský dohľad počas celého campu. Úrazové poistenie nie je zahrnuté v cene!

 
26. 9. 2018
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky